Evropské dny 2007 v dalších regionech

Klub mladých Evropanů, člen Evropského hnutí v České republice, se zaměřil v rámci Evropských dnů na diskusní odpoledne se studenty osmnácti středních škol ve čtyřech regionech: brněnském, zlínském, českobudějovickém a jihlavském.

 

Hlavním tématem byla diskuse k evropským otázkám a zejména k otázce pracovních příležitosti s poslanci Parlamentu ČR, europoslanci a představiteli regionů. Důležitou součástí bylo poskytnutí informací o systému získávaní nových pracovních příležitostí. Setkání se zúčastnili studenti několika středních škol z regionu, kteří se také zúčastnili regionální soutěže.

V Brně se setkání konalo pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje v Knihovně Jiřího Mahena. Soutěže se zúčastnili studenti z Gymnázia Matyáše Lercha, Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální, Gymnázia Vídeňská, Obchodní akademie a Vyšší odborné školy obchodní – všechny z Brna.

V Českých Budějovicích se diskusního semináře se studenty Gymnázia J. V. Jirsíka, Gymnázia Jírovcova, Českého reálného gymnazia, s.r.o., Biskupského gymnázia J. N. Neumanna a Obchodní akademie z Českých Budějovic zúčastnil poslanec Evropského parlamentu pan Kohlíček.

Ve Zlíně akce proběhla pod záštitou krajského hejtmana v Baťově vile. Hned z počátku vystoupil náměstek hejtmana Zlínského kraje pan Josef Slovák. Na živou diskusi reagoval poslanec Evropského parlamentu pan Tomáš Zatloukal. Ve Zlíně diskutovali a soutěžili studenti z Obchodní akademie z Uherského Hradiště, Gymnázia Lesní Čtvrť ze Zlína, Gymnázia z Uherského Brodu, Gymnázia ze Vsetína a Arcibiskupského gymnázia z Kroměříže.

V Jihlavě se akce konala pod záštitou hejtmana RNDr. Miloše Vystrčila na Krajském úřadě kraje Vysočina. Na semináři vystoupila jeho zástupkyně paní PaedDr. Martina Matějková, která diskutovala ze studenty středních škol z  Jihlavy, Pelhřimova a Chotěboře. Odborným lektorem byl pan Mgr. Martin Hubálek z Masarykovy univerzity Brno.

Přejít nahoru