Královehradecký Den Evropy 2007

Evropské hnutí v České republice bylo jako každý rok pořadatelem Evropského dne v Hradci Králové. Tentokrát se vedle tradičního partnera, kterým je Regionální evropské informační středisko Hradec Králové, o.s. na organizaci Dne Evropy podílelo Centrum pro evropskou integrační politiku FHS UHK a Eurocentrum Hradec Králové.

 

Evropský den, který se konal 3. května 2007, byl tentokrát věnován netradičnímu pohledu na pracovní příležitosti v EU, konkrétně pohledem Evropské dobrovolnické služby a EURES. Zástupce Evropské dobrovolnické služby hovořila o možnostech dobrovolnických pobytů pro mládež v státech EU a se studenty diskutovali také účastnice programu v ČR a to z Francie a Arménie. Druhý blok setkání byl tvořen zástupce sítě EURES, která poskytuje ve všech zemích EU informace, služby a poradenství v oblasti náboru a vyhledávání pracovních míst.

Diskuse probíhala zejména k tématu uplatnění mladých lidí v dalších zemích EU, ale i o širších souvislostech volného pohybu pracovních sil v rámci EU či přínosech Evropského hnutí rozvoji kontaktů mezi občany členských států EU.

Diskuse se zúčastnil zástupce Evropské dobrovolné služby, vedoucí Eurocentra Hradec Králové a vedoucí Centra pro evropskou integrační politiku FHS UHK.

Přejít nahoru