Evropské právo obchodních společností: jak dál?

Evropská komise zahájila podrobnou konzultaci o budoucnosti evropského práva obchodních společností. Evropa potřebuje rámec práva obchodních společností, který by odpovídal potřebám dnešní společnosti a vývoji ekonomického prostředí. Právo obchodních společností EU hrálo ústřední roli při vytváření jednotného trhu. Nyní je třeba ověřit, zda stávající právní rámec vyhovuje dnešním potřebám. Komise proto na internetu zveřejnila konzultační dokument, který má sloužit ke shromáždění připomínek od všech zúčastněných stran. Lhůta pro zasílání příspěvků potrvá do 14. května 2012.

Přejít nahoru