Pokud chceme růst, musíme pro to něco udělat

Představitelé členských států vyzvali k realizaci opatření dohodnutých na úrovni EU, jimiž se má stimulovat hospodářský růst a tvorba pracovních míst. „Je nejvyšší čas, aby se ekonomika vzpamatovala z krize a začala opět růst,“ zdůraznil předseda EK José Manuel Barroso během summitu konaného 1. a 2. března. „Členské státy eurozóny již přijímají opatření řešící veřejné zadlužení. Nyní musí kroky sjednané na úrovni EU uvádět do praxe všechny členské státy,“ dodal Barroso. V analýze ročního růstu na rok 2012 Komise doporučuje kroky k realizaci národních reforem. Je nutné se zaměřit na prioritní oblasti, k nimž patří snížení nezaměstnanosti mladých lidí a zvýšení podpory drobného podnikání. Objem finančních prostředků pro strategické investice do dopravy, energetiky a vysokorychlostních internetových sítí by se podle předsedy Barrosa mohl zvýšit díky evropským projektovým dluhopisům.

Přejít nahoru