Zprávy Eurostatu v období 20. – 26. února 2012

Nové zakázky v průmyslovém sektoru vzrostly v prosinci 2011 v porovnání s listopadem 2011 v eurozóně o 1,9 % a v EU27 o 1,3 %, po listopadovém poklesu o 1,2 %. V porovnání s rokem 2010 vzrostl průměrný index nových zakázek v roce 2011 o 8,3 % v eurozóně a o 7,6 % v EU27.

Přejít nahoru