Evropský parlament vymezil hranice pro budoucí dohodu EU-Rusko

S ohledem na nadcházející summit EU-Rusko konaný tento týden, vyslaly politické skupiny Evropské parlamentu jasný vzkaz vládám členských států. Poslanci říkají ano ambicióznějšímu obchodu, dohodě vízech a o spolupráci s Ruskem, ale pouze tehdy, pokud Moskva dá záruky zlepšení dodržování základních lidských práv v zemi, včetně „politicky motivovaných rozhodnutí soudů“ proti vůdcům opozice. Dalším požadavkem je zvýšení svobody médií nebo ukončení nezákonné vojenské okupace gruzínského území. Vědomi si vzájemné ekonomické a energetické závislosti EU a Ruska a vzájemných politických vztahů, poslanci doufají, že summit v Nižním Novgorodě (západní Rusko), který začíná ve čtvrtek 9. června dá nový impuls k jednání o nové Dohodě o partnerství a spolupráci s Ruskem. Poslanci dále věří v úspěšné naplnění nedávno schválené dohody o bezvízovém styku mezi oběma regiony a souhlasí s podporou vstupu Ruska do Světové obchodní organizace. Přesto je třeba diskutovat a změnit některé citlivé otázky v oblasti obchodu a lidských práv.
Represe opozičních vůdců, korupce soudců
Poslanci odsoudili „politické vměšování“ a „politicky motivované rozhodnutí soudu,“ proti Michaelu Chodokovskému. Dále požadují další vyšetřování uvěznění a smrti Sergeje Magnitského a dalších politických vězňů, odsuzují obvyklé omezení opozičních stran při registraci pro volby, jako například v volby do Dumy v prosinci 2011. V usnesení také zaznívají obavy z nedostatku svobody médií a svobody shromažďování.
Vízová politika a konflikt s Gruzií
Politické skupiny berou na vědomí nedávno schválený plán bezvízového režimu mezi EU a Ruskem, který musí být prováděn postupnými kroky v závislosti na dosaženém pokroku. V každém případě musí Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci Catherine Ashton přesvědčit Rusko, aby zastavilo vydávání cestovních pasů pro občany okupovaných gruzínských provincií Jižní Osetie a Abcházie. V souvislosti s tímto probíhajícím konfliktem poslanci vyzívají Rusko, aby dodržovalo své dohody s Gruzií a stáhlo své jednotky z gruzínského okupovaného území.
Energie: vyhnout se další Fukušimě
„Dodávky přírodních zdrojů by neměly být využívány jako politický nástroj“, zdůrazňují poslanci, kteří zároveň vyzývají vlády, aby usilovaly o „vyvážené trilaterální EU-Rusko-Ukrajinské řešení o budoucí tocích plynu do EU“. Poslanci dále vyzývají k dosažení společného závazku ambiciózních zátěžových zkoušek jaderných elektráren, aby se zabránilo situacím, jako je jaderná krize v elektrárně v japonské Fukušimě. Pozměňovací návrh, který podala skupina zelených vyzývající k „okamžitému vypnutí všech reaktorů černobylského typu stále v provozu“, byl zamítnut 180 hlasy pro, 409 proti a 25 členů se zdrželo hlasování.
Přistoupení k WTO
Poslanci dále doufají, že summit poslouží k vyřešení posledních nejasností týkající se přistoupení Ruska ke Světové obchodní organizaci (WTO), včetně ruského zákazu na všechny dovozy zeleniny z EU a také některých dalších překážek obchodu, jako je Rusko-Kazachstánsko-Běloruská celní unie, která vedla k vyšším konsolidované clům“.

Přejít nahoru