Generální shromáždění Evropského hnutí v České republice

Předsednictvo Evropského hnutí v České republiceVe středu 15. června 2011 se v Jednacím sále Malostranského paláce v Praze se konalo  Generální shromáždění Evropského hnutí v České republice. Hlavním bodem programu Generálního shromáždění bylo schválení Zprávy o činnosti za rok 2010, Zprávy o hospodaření za rok 2010,  Zprávy revizní komise a dále Program činnosti na rok 2012, včetně rozpočtu. Dále Generální shromáždění vzalo na vědomí odstoupení pana Edvarda Outraty z funkce předsedy a zvolilo novým předsedou pana Josefa Zielenience. Současně se konaly doplňující volby do výkonného výboru.

Generální shromáždění vyjádřilo poděkování panu Edvardu Outratovi za dlouhodobou mimořádnou a záslužnou aktivitu v čele Evropského hnutí v ČR.

Výkonný výbor Evropského hutí v České republice zvolil na následném jednání dalšími místopředsedy pana Edvarda Outratu a Martina Potůčka. Předsednictvo bylo rozšířeno o paní Alenu Gajdůškovou, Jitku Seitlovou a pana Radko Hokovského.

Přejít nahoru