Zprávy Eurostatu v týdnu

Členské státy udělily v roce 2009 občanství 776 tisícům osob. Deficit běžného účtu EU27 činí 32,8 mld. €. V roce 2010 posílil obchod se zbožím mezi EU27 a Ruskem. Očekává se, že obyvatelstvo EU27 dosáhne nejvyššího počtu v roce 2040. HDP v eurozóně a EU27 se v prvním čtvrtletí 2011 zvýšil o 0,8 %.

Přejít nahoru