Evropský základ daně z příjmu právnických osob je v zájmu snazšího a levnějšího podnikání

 Evropský základ daně z příjmu právnických osob je v zájmu snazšího a levnějšího podnikání
Evropská komise dnes navrhla společný systém pro výpočet základu daně podniků provozujících činnost v EU. Cílem tohoto návrhu je výrazně snížit administrativní zátěž, náklady na dosažení souladu s předpisy a právní nejistotu, jimž jsou podniky v EU v současné době vystaveny. Aby totiž mohly stanovit svůj zdanitelný zisk, musí vyhovět požadavkům 27 různých vnitrostátních systémů. Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob by podnikům umožnil využít výhody jediného kontaktního místa pro podání daňového přiznání a konsolidovat všechny zisky a ztráty, které jim vzniknou v rámci EU. Členské státy by si přitom zachovaly své svrchované právo stanovit vlastní sazbu daně z příjmů právnických osob. Komise odhaduje, že společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob ušetří podnikům v celé EU každoročně 700 milionů EUR díky nižším nákladům na dosažení souladu s předpisy a 1,3 miliardy EUR prostřednictvím konsolidace. Kromě toho podniky, které se snaží proniknout do zahraničí, uspoří až 1 miliardu EUR. Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob zároveň EU přemění v mnohem lákavější trh pro zahraniční investory.
Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob učiní podnikání v EU snazším, levnějším a pohodlnějším. Zároveň otevře dveře malým a středním podnikům, které se snaží proniknout na zahraniční trhy,“ uvedl komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit Algirdas Šemeta. „Dnešní návrh prospívá podnikání a prospívá i konkurenceschopnosti EU ve světě.“
Pokud jde o daň z příjmu právnických osob, stále existují velké překážky, které brání jednotnému trhu a omezují podnikání. Přeshraniční podniky se při výpočtu základu daně musí vypořádat až s 27 různými předpisy a musí pracovat až s 27 různými daňovými správami. Navíc jsou vystaveny značně složitému systému zdaňování transakcí uvnitř skupiny (vnitropodnikové oceňování) a nemohou vyrovnávat ztráty v jednom členském státě zisky v jiném. To vede k tomu, že větší podniky čelí ohromným nákladům a komplikacím, zatímco podniky menší často zcela odradí od myšlenky expandovat v EU.
Cílem společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob je tyto problémy překonat tím, že podnikům nabízí jediný soubor pravidel pro stanovení daně z příjmu právnických osob a možnost podat za svou úhrnnou činnost v rámci EU jediné, konsolidované daňové přiznání u jedné daňové správy. Na základě tohoto jediného daňového přiznání by pak byl základ daně podniku rozdělen podle zvláštního vzorce mezi ty členské státy, v nichž tento podnik provozuje činnost. V uvedeném vzorci se zohledňují tři faktory: aktiva, pracovní síla a prodej. Po přerozdělení základu daně budou členské státy moci zdanit svůj podíl vlastní sazbou daně z příjmu právnických osob. V systému společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob budou členské státy nadále stanovovat svou sazbu daně z příjmu právnických osob na úrovni, již budou pokládat za vhodnou, neboť toto stanovení spadá do pravomoci členských států.
Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob by byl pro podniky nepovinný. Znamená to, že ty z nich, které by výhody harmonizovaného systému EU využily, se do něj mohou zapojit, zatímco ostatní podniky mohou nadále zůstat ve svém vnitrostátním systému. Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob byl označen za důležitou iniciativu druhé Barrosovy Komise v souvislosti se strategií Evropa 2020. Zároveň byl zmíněn v řadě významných poltických dokumentů, jejichž cílem je odstranit překážky bránící jednotnému trhu a podnítit růst a tvorbu pracovních míst v EU http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm

Přejít nahoru