Dopravní politika Evropské unie, zejména v oblasti silniční přepravy.

Evropské hnutí v ČR ve spolupráci s Bankovním institutem – vysokou školou v Praze 5  uspořádalo ve čtvrtek 17. března 2011  přednášku ing.Václava Černého, experta  Ministerstva dopravy ČR  nazvanou “ Dopravní politika Evropské unie, zejména v oblasti silniční přepravy.“ Ve svém vystoupení se pozvaný přední český odborník zaměřil na otázky rozvoje evropského dopravního systému jako klíčové podmínky procesu ekonomické integrace, především rozvoje obchodu a společného trhu v rámci Evropské unie.Byť byla přednáška, kterou moderoval ing.J.Šolta, relativně velmi úzce specializovaná, přilákala množství zájemců z řad posluchačů a pracovníků vysoké školy i z okolních firem! Po bohatě dokumentovaném přednesu  ing.Černý pohotově  zodpověděl  řadu konkrétních dotazů a vysvětlil např. složitou problematiku kabotáže a výstavby  transevropských sítí /TEN/, resp. na základě vlastních zkušeností  ilustroval způsoby dosahování konsensu při řešení dopravních problémů v EU. 

Přejít nahoru