Posílení správy ekonomických záležitostí

Na zasedání konaném dne 15. března se Rada dohodla na obecném přístupu k šesti legislativním návrhům, které mají posílit správu ekonomických záležitostí v EU a zejména v eurozóně. Jejich hlavním cílem je posílení rozpočtové kázně v členských státech a širší dohled nad jejich hospodářskými politikami. Uvedené návrhy jsou součástí reakce EU na výzvy, na něž poukázala nedávná hospodářská a finanční krize. Čtyři z šesti návrhů se týkají reformy Paktu EU o stabilitě a růstu. Jejich cílem je posílit dohled nad fiskálními politikami, zavést pravidla pro vnitrostátní fiskální rámce a vynucovat dodržování pravidel u těch členských států, které stanovené požadavky neplní. Další dva návrhy jsou zaměřeny na makroekonomickou nerovnováhu v rámci EU.

Přejít nahoru