Evropští poslanci diskutovali s odborníky o ochraně investorů a regulačních aspektech TTIP

V úterý
27. ledna uspořádal Výbor pro mezinárodní obchod a Výbor pro právní
záležitosti Evropského parlamentu veřejné slyšení s odborníky o posílení
ochrany investic, pravidlech pro řešení sporů mezi investory a státem (ISDS)
a regulačních aspektech obchodní smlouvy mezi EU a USA – TTIP. Odborníci,
kteří na slyšení vystoupili, se shodli, že ISDS sice může být účinným
nástrojem pro řešení sporů, nicméně je nutné ho vylepšit. Například je
potřeba více transparentnosti a jasnějších pravidel pro mediační řízení.
Tomuto slyšení předsedal český poslanec Evropského parlamentu a předseda
Výboru pro právní záležitosti Pavel Svoboda. Více

Přejít nahoru