Islám, Evropská unie a Česká republika

Panelová diskuse pořádaná Evropským hnutím v
České republice a FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální na téma „Islám, Evropská unie a Česká republika (
Může evropská společnost přidat ke svým myšlenkovým základům, vedle
křesťansko-židovské tradice též islám?) se konala ve čtvrtek 12. února 2015 v 17.00 hodin v místnosti č. 217 v Klubu
techniků na Novotného lávce 5, Praha 1.

 

V diskusi vystoupili:

J.E. p. Abdullah A. AL ALSHEIKH – velvyslanec Saudské Arábie v
České republice;

Milan Šarapatka – český politik, diplomat a bývalý velvyslanec,
odborník na problematiku islamismu;

Oto Novotný – politolog, sociolog, vedoucí politicko – analytické
sekce ČSSD;

V samostatném panelu dále vystoupil velvyslanec Pakistánské islámské
republiky a velvyslanec státu Katar.

Velice zajímavou diskusi moderoval
Jan Mládek, člen družstva FONTES RERUM  a ministr průmyslu a obchodu ČR za
ČSSD.

Přejít nahoru