Irský ministr: Ratifikace je klíčová pro naše postavení v EU

Irský ministr zahraničních věcí Micheál Martin T.D. a český ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle se setkali v Dublinu, aby společně diskutovali o právních zárukách souvisejících s Lisabonskou smlouvou, o současné mezinárodní hospodářské situaci a přípravách na kodaňskou konferenci o klimatických změnách.

 


„Dnešní setkání je vhodnou příležitostí k tomu, abychom zhodnotili, jakého pokroku bylo dosaženého v souvislosti s balíčkem legislativních opatřeních týkajících se Lisabonské smlouvy, který Evropská rada slíbila Irsku na svém prosincovém zasedání. Shodli jsme se na tom, že v následujících týdnech budeme společně vyvíjet intenzivní úsilí, abychom dokončili právní záruky pro Irsko. Sdílíme odhodlání usilovat o shodu ve věci těchto záruk na červnovém zasedání Evropské rady. Považujeme za důležité řídit se závěry prosincové Evropské rady, podle nichž by konečné rozhodnutí mělo být přijato právě na zasedání příští měsíc, “ uvedli ministři ve společném prohlášení.

Ministr Martin řekl, že Irsku se dostalo „velmi pozitivní reakce od ostatních členských států ohledně obav, které se objevily v době konání irského referenda v loňském roce. Jsem přesvědčen, že v příštích týdnech záruky dokončíme, a těším se na úzkou spolupráci s českým předsednictvím s cílem dospět k tomuto kladnému výsledku.

Ministr Füle ujistil svého irského kolegu, že „české předsednictví plně podporuje irskou vládu v jejím úsilí dokončit záruky pro obyvatele Irska. Je nejen v zájmu Irska, ale i v zájmu celé Evropy, aby irští občané získali záruky, které jsou pro ně důležité. Jsem rád, že jsme se dnes shodli na koordinaci pro následující týdny. Jsem přesvědčen, že se nám na červnovém summitu podaří získat souhlas všech dvaceti sedmi členských států EU s těmito zárukami.

Ministr Martin dodal: „Jsme odhodláni nešetřit síly ve snaze o to, aby výhrady obyvatel Irska vůči Lisabonské smlouvě byly plně uspokojeny. Je nepochybně v národním zájmu Irska, a to zvláště v současné hospodářské situaci, aby sebemenší pochybnosti o našem závazku zůstat v srdci Evropy byly rozptýleny. Vláda je plně přesvědčena, že je nezbytné, aby v tomto ohledu neexistovala jakákoliv nejistota. Ratifikace Lisabonské smlouvy je klíčová pro upevnění našeho postavení jako pozitivního a konstruktivního člena Evropské unie.“

Zdroj: www.eu2009.cz

Přejít nahoru