Ivan Langer: Stockholmský program musí mít efektivní a důkladné cíle

Delegace Ministerstva vnitra, v čele s ministrem Ivanem Langerem, se zúčastnila v Bruggách konference na téma „Příprava Stockholmského programu: strategická agenda oblasti Rady pro spravedlnost a vnitro“, kterou zaštítilo trio předsednictví Francie, České republiky a Švédska.

 

Ivan Langer svoji návštěvu otevřel přednesením projevu na akademické půdě Collège d’Europe: „Je mi ctí, že jsme se sešli zde, na akademické půdě, abychom diskutovali o budoucím obsahu dokumentu, který se stane výchozím pro směřování oblasti justice a vnitřních věcí v následujících letech. Budoucí víceletý program připravujeme pro sebe, pro naše občany, pro naše děti, kterým bych přál, aby pojmy jako svoboda, bezpečí a spravedlnost byly v jejich životě naprostou samozřejmostí.“
 
Česká delegace při jednání v pracovních skupinách zdůraznila, že Stockholmský program musí být v porovnání s tím Haagským mnohem více konkrétní, měl by obsahovat méně politických prohlášení a více konkrétních, efektivních a důkladnějších cílů. Ministr vnitra zdůraznil potřebu hledání rovnováhy mezi ochranou soukromí, bezpečností a svobodou pohybu osob.
 
Stockholmský program by měl stanovit priority a cíle v oblasti justice a vnitřních EU na období let 2010-2014 a měl by navázat na Haagský program, schválený v roce 2004. Po teroristických útocích v USA a v Madridu definoval Haagský program nové priority EU, aby tak zajistil účinnější společný přístup k přeshraničním problémům, jako jsou terorismus, organizovaná trestná činnost, ilegální migrace nebo převaděčství.
 
Za dobu, co byl Haagský program v platnosti, se samozřejmě ale řada věcí změnila, objevily se nové výzvy a také jsme získali zkušenosti, jak Haagský program fungoval v praxi. To bude v novém Stockholmském programu zohledněno. Při práci na jeho přípravě se diskutuje množství důležitých témat, jako například implementace společné vízové politiky, zejména nového Vízového kodexu. Mělo by dojít k rozšíření spolupráce národních policií v boji proti organizovanému zločinu, terorismu a drogám, měla by být také posílena pozice EUROPOLu tak, aby mohl čelit výzvám v oblasti bezpečnosti. EUROPOL by se tak mohl stát kontaktním bodem na evropské úrovni při řešení konkrétních případů a zastřešovat společné vyšetřovací týmy.

Zdroj: www.mvcr.cz

Přejít nahoru