Kaczyńský: České předsednictví hájí zásadní hodnoty evropské integrace

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Ústav mezinárodních vztahů uspořádaly v pondělí 2. března 2009 přednášku výzkumného pracovníka Centra pro studium evropské politiky v Bruselu (CEPS) Piotra Kaczyńského na téma První dva měsíce českého předsednictví – pohled z Bruselu.

 

 

Přednášku uvedl ředitel institutu Europeum David Král. Téma pohled z Bruselu podle něj organizátoři zvolili, aby poskytli posluchačům neutrální pohled v době, kdy v médiích probíhá přestřelka mezi Českem a Francií.

Nejdříve Piotr Kaczyński představil výchozí podmínky českého předsednictví.  Češi se ujali předsednictví poprvé (Francie oproti tomu stála v čele Unie již podvanácté), Česko je malou členskou zemi a je také stále relativně chudším členským státem a ČR není členem eurozóny.

Specifičtějšími skutečnostmi, které vnímalo zahraničí při zahájení českého předsednictví byly postoje a postavení českých politických představitelů. Především neskrývaně euroskeptický postoj prezidenta Klause. Působení českého prezidenta je podle Kaczyńského pro vnější pozorovatele matoucí, především protože nevědí, jaké je jeho faktické postavení.

Také Topolánkův dvojznačný postoj k Lisabonské smlouvě má vliv na vnímání českého předsednictví v zahraničí. Důležitou skutečností, která je v zahraničí vnímána, je i slabé postavení české vlády na vnitropolitické scéně. Posledním bodem, který zmínil je český odklad ratifikace Lisabonské smlouvy.

Tyto předpoklady zapříčinily velmi nízká očekávání od českého předsednictví. „Za úspěch bylo považováno, pokud se předsednictví vyhne velké katastrofě,“ řekl Kaczyński. Za určitou výhodu však bylo v počátcích předsednictví naopak viděno, že Česko mělo podporu svých regionálních sousedů sdružených ve Visegradské čtyřce.

Nicméně po dvou měsících je české předsednictví hodnoceno kladně. Především to, že české předsednictví hájí zásadní hodnoty, na kterých byla vystavěna evropská integrace, tedy společný trh a volný pohyb zboží, pracovníků, služeb a kapitálu. Také dvě nelehké krize zvládlo s bravurou. Vyřešit konflikt v Gaze přesahuje možnosti Evropské unie a v řešení sporu o plyn mezi Ruskem a Ukrajinou se předsednictví ukázalo jako efektivní.

Dnes podle Kaczyńského naopak v Bruselu panuje někdy až přílišné očekávání. Sám považuje očekávání, že české předsednictví vyřeší hospodářskou krizi za přehnané.

Zdroj: Euroskop.cz

Přejít nahoru