Komisařka Marianne Thyssenová navštívila Českou republiku

Dne 28. a 29. dubna navštívila Českou republiku komisařka pro zaměstnanost,
sociální věci, dovednosti a pohyb pracovních sil Marianne Thyssenová. Hlavním
cílem cesty byla diskuse s českými partnery ohledně témat souvisejících s
evropským pilířem sociálních práv.

Během svého pobytu se komisařka zúčastnila kulatého stolu na téma „Sociální
dimenze evropské integrace“, který pořádal Úřad vlády ČR v rámci Národního
konventu o EU. Setkala se rovněž se zástupci obou komor Parlamentu ČR, členy
Evropského parlamentu a s hospodářskými a sociálními partnery.

Součástí programu bylo i jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou a
ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou – Tominovou.

Přejít nahoru