Komise navrhuje jasnější vlastnická práva pro 16 milionů mezinárodních párů v Evropě

Komise navrhuje jasnější vlastnická práva pro 16 milionů mezinárodních párů v EvropěCo se stane s vaším domem, když se rozvedete a váš manžel či vaše manželka má jinou státní příslušnost? Co se stane se společným bankovním účtem, pokud váš manžel či vaše manželka zemře? Co se stane v takovém případě, pokud vy i váš partner máte stejnou státní příslušnost, ale vlastníte majetek nebo bankovní účet v zahraničí? V Evropě žije asi 16 milionů mezinárodních párů a nejméně 650 000 z nich každý rok hledá odpovědi na tyto otázky, když jejich manželství nebo partnerství skončí. Občané ztrácejí čas a přicházejí o peníze hledáním informací o tom, které právo se uplatňuje v jejich případě a na který soud se mohou obrátit s žádostí o pomoc. Právní rozdíly mezi 27 členskými státy EU vytvářejí prostor pro spekulativní výběr jurisdikce (tzv. forum shopping) nebo nepřiměřený spěch k soudu. Jedná se o případ, kdy jeden z manželů – obvykle ten bohatší – spěchá k tomu soudu, o kterém se domnívá, že mu zajistí nejvýhodnější rozsudek. Evropská komise proto navrhuje pravidla platná pro celou EU s cílem vnést právní jasnost do vlastnických práv vyplývajících z mezinárodního manželství nebo registrovaného partnerství s mezinárodním rozměrem. Obě navrhovaná nařízení by pomohla určit, které právo se vztahuje na vlastnická práva páru a na který soud se mají obrátit. V nařízeních jsou rovněž stanovena pravidla pro uznávání a vymáhání rozsudků týkajících se majetku páru ve všech členských státech EU prostřednictvím jednotného postupu. Tyto návrhy jsou prvním výsledkem Zprávy Komise o občanství z října 2010 (IP/10/1390 a MEMO/10/525), v níž je uvedeno 25 hlavních praktických překážek, s nimiž se Evropané potkávají v každodenním životě. Dnešní návrhy jsou dalším logickým krokem, který následuje po loňské dohodě o právních předpisech EU; ta stanoví pravidla pro určení země, jejíž právní řád se použije v případě přeshraničního rozvodu (IP/10/347 a MEMO/10/695).„Smrt manžela či manželky nebo rozvod je pro každého těžkým obdobím. Občané by neměli být navíc zatěžováni složitými administrativními nebo právními postupy, které stojí čas a peníze,“ uvedla místopředsedkyně Komise a evropská komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. „Jelikož stále narůstá počet osob, které se zamilují a poté uzavírají přeshraniční manželství nebo partnerství, potřebujeme jasná pravidla ohledně rozdělování společného majetku v případě úmrtí nebo rozvodu. Dnešní návrhy pomohou zajistit právní jasnost a zjednodušit složitý postup rozdělování společného majetku bez ohledu na to, kde v Evropě se nacházejí. To je dobrá zpráva pro mezinárodní páry a také pro jejich bankovní účty – uplatňováním nových pravidel lze na dodatečných nákladech ušetřit přibližně 400 milionů EUR ročně.“ Občané očekávají jasný soubor pravidel stanovujících, který soud je příslušný pro řešení jejich případu a které právo by se mělo uplatňovat na jejich majetek. Prostřednictvím dnešních návrhů Komise hodlá vnést právní jistotu do každodenního života mezinárodních párů. Minulý rok byla přijata nová pravidla EU, na jejichž základě se mezinárodní páry mohou rozhodnout, které právo se použije v případě jejich rozvodu. Dalším krokem je vyjasnit pravidla týkající se jejich vlastnických práv.Komise navrhuje dvě samostatná nařízení: jedno se týká uplatňování pravidel pro manželské páry („majetkové vztahy mezi manželi“) a druhé pro registrovaná partnerství („majetkové vztahy mezi registrovanými partnery“). Manželství je právním svazkem uznávaným ve všech 27 členských státech EU. V pěti zemích mohou manželství uzavřít osoby opačného i stejného pohlaví (v Nizozemsku od roku 2001, v Belgii od roku 2003, ve Španělsku od roku 2005, ve Švédsku od roku 2009 a v Portugalsku od roku 2010). Registrovaná partnerství jsou novějším právním svazkem uznávaným ve 14 členských státech EU (Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Slovinsko, Spojené království a Švédsko). Zatímco všech 14 zemí umožňuje uzavřít registrované partnerství osobám stejného pohlaví, Belgie, Francie, Lucembursko a Nizozemsko umožňují uzavření registrovaného partnerství osobám stejného i opačného pohlaví.

Přejít nahoru