Komise představila plán unie kapitálových trhů

Evropská komise přišla minulý týden s akčním plánem unie kapitálových trhů, který má ve všech 28 členských zemí EU vytvořit skutečný jednotný trh s kapitálem. Unie kapitálových trhů je klíčovým pilířem investičního plánu EU a jejím hlavním úkolem je řešit nedostatek investic posílením alternativních možností financování evropských podniků a dlouhodobých projektů. 

Cílem je odstranit překážky, které blokují přeshraniční investice v EU, aby společnosti a infrastrukturní projekty mohly snadněji získat financování, bez ohledu na to, ve které zemi EU se nacházejí.

Unie kapitálových trhů je střednědobým projektem. Některá nejnaléhavější opatření byla však zveřejněna již nyní. Jedná se např. o nastartování spolehlivých sekuritizačních trhů či podporu dlouhodobých investic do infrastruktury. Více 

Přejít nahoru