One Pager: Svoboda pohybu

Volný pohyb je jedním ze základních práv občanů EU. Výhody, které přináší, by neměly být ohroženy. Čtyři základní svobody tvoří jádro evropského práva a musí být plně respektovány. Mobilita pracovních sil v EU je klíčová pro hospodářské oživení a úspěch Evropy.

Správná rovnováha mezi bezpečnostními opatřeními a volným pohybem

EU by se měla zapojit do diskuse o potřebě bezpečnostních opatření na základě objektivních důkazů a zajistit jejich slučitelnost s Listinou základních práv.

EU by měla vytvořit interinstitucionální pracovní skupinu pro bezpečnostní spolupráci, která by zkoumala dopady protiteroristických právních předpisů EU na pravidla volného pohybu a práva občanů.

Nezávislá skupina odborníků by měla přezkoumat evropské politiky z hlediska jejich slučitelnosti s evropskými právy a svobodami a sledovat jejich provádění. Zvláštní pozornost by měla být věnována ochraně údajů a soukromí v souladu s právními předpisy EU a judikaturou Soudního dvora EU.

Zlepšení volného pohybu

Měla by být posílena úloha Evropské komise, aby mohla účinněji vyšetřovat a prosazovat pravidla volného pohybu a plnit své poslání strážce Smluv EU.

Členské státy by měly prohloubit svou spolupráci v oblasti volného pohybu osob a vytvořit skupinu odborníků, která by zkoumala a sdílela informace o osvědčených postupech. Stávající pravidla musí být lépe prosazována.

Skupiny občanské společnosti by měly být zmocněny informovat mobilní občany a pomáhat jim, aby mohli účinně uplatňovat svá práva.

Všichni političtí aktéři a instituce v EU a jejích členských státech se musí zdržet zneužívání otázky volného pohybu k populistickým kampaním, které zasévají xenofobní a euroskeptické nálady.

Souvislosti

Svoboda pohybu je v Evropské unii pod stále větším tlakem. Nedávné (pokusy o) teroristické útoky v EU vyžadují evropskou reakci a na evropské úrovni se projednává řada nových bezpečnostních opatření. Nedávno navržené politické reakce však pravděpodobně ovlivní volný pohyb osob a mohly by podpořit porušování zásad, jako je nediskriminace na základě státní příslušnosti. Příkladem jsou probíhající jednání o evropské jmenné evidenci cestujících (PNR), která byla již dříve předmětem sporů. Letos na podzim budou pokračovat interinstitucionální jednání o PNR a Rada pro spravedlnost a vnitřní věci bude návrh Komise týkající se PNR projednávat ve dnech 8.-9. října a 3.-4. prosince 2015.

Zprávy k tématu: 

 • 20. listopadu 2015 – Prosazování svobody pohybu a práv občanů EU ve směrnici o jmenné evidenci cestujících
 • 15. října 2015 – Migrace a uprchlická krize: evropská reakce
 • 7. října 2015 – Kontrolní seznam pro Hollanda a Merkelovou

Události k tématu:

 • Bezpečnost, nebo práva – musí to být otázka buď-anebo?

Tiskové zprávy k tématu:

 • 10. března 2016 – Otevřený dopis Evropského hnutí komisaři Avramopoulosovi získal podporu napříč stranami
 • 21. dubna 2015 – Prohlášení EMI k migraci ve Středomoří
 • 13. května 2015 – EMI vítá plány na sdílení odpovědnosti v agendě EU pro migraci

Další publikace k tématu:

 • 27. dubna 2015 – Usnesení o zajištění svobody pohybu ve světle nových bezpečnostních opatření
 • 9. září 2015 – Freedom of Movement one pager – finální verze
 • 9. května 2015 – Briefing Note 2014.10 EMI o svobodě pohybu, azylu a přistěhovalectví
 • 29. října 2014 – Stručná zpráva EMI o svobodě pohybu, azylu a přistěhovalectví
 • 27. dubna 2015 – Usnesení o zajištění svobody pohybu ve světle nových bezpečnostních opatření – PŘIJATO
 • 18. února 2016 – Mezinárodní video EM o volném pohybu: Spojujeme nás dohromady
Přejít nahoru