Komise radí, jak dočerpat EU fondy z období 2007-2013

Evropská komise pod vedením komisařky pro regionální politiku Coriny Creţuové publikovala dokument, ve kterém členským státům radí, jak v maximální míře využít prostředky, které v evropských fondech na období 2007-2013 ještě zbývají. Některým zemím včetně České republiky totiž hrozí, že přijdou o miliardy eur, jež by jinak mohly použít na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti. Nové pokyny Komise nepředstavují změnu pravidel, spíše dávají návod, jak platná pravidla využít k dočerpání. Podle exekutivy je například možné velké projekty rozdělit do fází tak, že část projektu bude financována ze současného období a část z nových programů na roky 2014-2020. Podobně bude možné využívat také prostředky z revolvingových nástrojů vytvořených v tomto období na podporu projektů v období následujícím. Podle evropských pravidel musí členské státy zbývající peníze ze „starých“ operačních programů vyčerpat do konce roku 2015 a závěrečné zprávy ke končícímu období Evropské komisi odeslat do března 2017.

Více informací zde   

Přejít nahoru