Komise vydá Evropskou hospodářskou prognózu

Dne 5. února
představí Evropský komisař pro Hospodářské a finanční záležitosti, daně a celní
unii Moscovici zimní „Evropskou hospodářskou prognózu“. Ta se zaměří na
ekonomickou situaci členských států v průběhu roku 2014 a nastíní očekávaný
vývoj v letech 2015 a 2016. Prognóza sleduje hlavní ekonomické ukazatele jako
HDP, inflace, zaměstnanost, veřejný rozpočtový schodek, veřejný dluh apod.
Zpráva pak poslouží také jako základ při formulování ekonomických cílů a návrhu
doporučení pro jednotlivé členské státy v rámci evropského semestru. Více

Přejít nahoru