Konzultace pomůže revizi pravidel veřejných zakázek

Finanční prostředky, za něž se v rámci veřejných zakázek pořizuje zboží, služby a buduje infrastruktura, představují 17 % HDP Evropské unie. Revize pravidel má zefektivnit jejich využívání, přinést více inovací, zajistit pracovní místa a podpořit růst. Určitou úsporu peněz daňových poplatníků již přineslo uplatňování předpisů o jednotném trhu – firmy se nyní mohou ucházet o veřejné zakázky kdekoli v EU –, ale opatření by mohla jít ještě dál. EU za tím účelem zahájila veřejnou konzultaci, která má zvýšit celkovou konkurenceschopnost trhu s veřejnými zakázkami.

Přejít nahoru