Ministři obrany: Spolupráce mezi EU a NATO je pro budoucnost nevyhnutelná

V pátek 13. března 2009 pokračovalo v Praze druhým dnem neformální zasedání ministrů obrany zemí Evropské unie. Jednání řídila místopředsedkyně vlády a ministryně obrany Vlasta Parkanová. Agenda druhého jednacího dne byla rozdělena do dvou bloků. V prvním z nich se ministři obrany věnovali otázkám rozvoje vojenských schopností EU, ve druhém pak spolupráci EU se svými strategickými partnery v bezpečnostní oblasti, se Severoatlantickou aliancí, s OSN a s Africkou unií.

 Těžištěm diskuse ministrů v oblasti rozvoje vojenských schopností byly především otázky spojené s řešením dostupnosti vrtulníkových kapacit pro operace a pokračování projektů a programů iniciovaných francouzským předsednictvím. Posílit schopnosti transportních vrtulníků, a tím napomoci posílení udržitelnosti rozmístěných sil v operacích je jednou z priorit českého předsednictví. Ministři se dále věnovali pokračování projektů a programů, které v rámci rozvoje schopností iniciovalo francouzské předsednictví. Zejména se jednalo o vytvoření evropské letecké dopravní flotily (EATF), která je významnou iniciativou v oblasti strategické letecké přepravy. Součástí tohoto bloku jednání bylo také vystoupení výkonného ředitele Evropské obranné agentury (EDA) Alexandera Weise, který ministry informoval o současných i plánovaných aktivitách agentury. Vlasta Parkanová zhodnotila diskusi k projektům v oblasti schopností jako velmi podnětnou. „V podmínkách globální ekonomické krize je nutné v zájmu dosažení společných cílů spojit síly a omezené zdroje využívat maximálně efektivně cestou společných vícenárodních projektů,“ uvedla česká ministryně obrany.  

V další části jednání poté ministři obrany soustředili svoji pozornost na vzdělávací program výměnných pobytů inspirovaných programem ERASMUS, který představuje další z priorit českého předsednictví v rámci Evropské bezpečnostní a obranné politiky. Důležitou akcí českého předsednictví v této oblasti bude mezinárodní seminář, který se uskuteční v sídle Univerzity obrany v Brně ve dnech 21. –  22. dubna 2009 na téma „Mobilita studentů – cesta k rozšíření evropského vzdělávání a kultury v oblasti bezpečnosti a obrany“. „Užší spolupráce v oblasti vojenského vzdělávání se v budoucnu odrazí v lepší interoperabilitě ozbrojených sil států EU,“ uvedla v této souvislosti ministryně Parkanová.

 Závěrečný blok jednání věnovali ministři obrany spolupráci EU se strategickými partnery v bezpečnostní oblasti, se Severoatlantickou aliancí, s OSN a s Africkou unií. V diskusi ministři konstatovali, že plnohodnotná praktická spolupráce mezi EU a NATO je nezbytná a pro budoucnost nevyhnutelná. Důležitost rozvoje vztahů s OSN je podle ministrů v praxi potvrzována schopností vzájemně spolupracovat při předávání operací, ať už z jedné, či druhé strany. Pokud jde spolupráci s Africkou unií, ministři obrany EU prezentovali svůj zájem věnovat africkému kontinentu svoji trvalou pozornost a pomáhat mu tak, aby africké země byly schopny si své problémy řešit pokud možno vlastními silami.

Na okraj neformálního zasedání se uskutečnila také jednání tzv. Trojky (současné a následující předsednictví, Generální sekretariát Rady a Evropská komise) s ministry obrany členských států NATO, které nejsou členy EU (Island, Norsko a Turecko) a kandidátskými státy EU (Chorvatsko, FYROM). Cílem jednání bylo podrobně informovat partnery o průběhu a výsledcích neformálního zasedání ministrů obrany členských zemí EU.

Zdroj: www.eu2009.cz

Přejít nahoru