Ministři životního prostředí projednají novou klimatickou dohodu

Rada ministrů životního prostředí Evropské unie bude zasedat 2. března v Bruselu. Jednání povede předseda Rady Martin Bursík. Mezi nejdůležitější body bude patřit pozice EU k vyjednávání nové klimatické dohody a politická debata k novele směrnice o průmyslových emisích (IPPC).

 

„Evropa se shoduje na tom, že opatření proti změnám klimatu jsou prioritou i v aktuální ekonomické krizi. Ta je naopak výzvou k obratu ekonomiky k energeticky úsporným technologiím a nízkouhlíkové ekonomice. České předsednictví se po schválení klimaticko-energetického balíčku soustředí na jednání o nové klimatické dohodě, která by měla být přijata v prosinci v  Kodani,“ říká Martin Bursík, předseda Rady EU pro životní prostředí. Nová klimatická dohoda by měla po roce 2012 nahradit dosavadní Kjótský protokol.

Ministři životního prostředí EU budou proto projednávat především návrh pozice EU k těmto globálním jednáním, předložený Komisí 28. ledna. Komise v něm nastiňuje jednak evropský návrh rozdělení závazků na snižování skleníkových emisí mezi průmyslové země a rozvojový svět, ale také způsoby financování adaptačních opatření na dopady změn klimatu, především právě v chudých rozvojových zemích. Závěry Rady budou podkladem pro Evropskou radu 19. a 20. března 2009.

Ministři povedou také politickou diskusi nad návrhem revize směrnice o průmyslových emisích (IPPC). Ten obsahuje zefektivnění způsobu využívání referenčních dokumentů k nejlepším dostupným technologiím (BAT), či rozšíření záběru směrnice na další typy podniků.

Ministři budou jednat i o zákazu pěstování geneticky modifikované kukuřice v Maďarsku a Rakousku. Projednají také pozici Evropské unie k nejbližším zasedáním Mezinárodní velrybářské komise.

Česká republika jako současná předsednická země bude na zasedání Rady EU pro životní prostředí informovat o 25. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a 10. Globálního fóra ministrů životního prostředí, které proběhlo 16.-20. února v keňské Nairobi a také o dopadech ekonomické krize na trhu s druhotnými surovinami.

Tiskové konference se budou konat 2. března orientačně v 15:00 a 18:00. Obě tiskové konference stejně jako veřejnou část ministerských diskusí lze sledovat v přímém přenosu na http://video.consilium.europa.eu .

Zdroj: www.eu2009.cz

 

Přejít nahoru