Německo a Rakousko otevřely svůj pracovní trh novým členským zemím

1. května 2011 se pracovníkům z osmi zemí střední a východní Evropy konečně plně otevřely pracovních trhy všech patnácti starých členů EU. Skončilo sedmileté přechodné období, po které mohla EU-15 omezit pro nováčky přístup, a i Německo a Rakousko odstranilo poslední překážky. Poslanci vnímají tento krok pozitivně. „Staré členské země už nemají strach z těch nových“, říká polský poslanec Bogusław Sonik. „Náš pracovní trh jsme měli otevřít už dávno“, myslí si německá poslankyně Nadja Hirsch. Velká Británie, Irsko a Švédsko byly prvními zeměmi, které plně otevřely své pracovní trhy novým členským státům, a to počínaje prvním dnem rozšíření v roce 2004. Postupně se přidávaly další země. Rakousko a Německo jsou posledními zeměmi, které své trhy otevřely 1. května 2011, poté, co plně využily 7-letého přechodného období. Z 10 zemí, které k EU přistoupily v roce 200, získaly Malta a Kypr ode všech zemí EU-15 výjimku z omezení. Stále existují určitá omezení vůči Rumunsku a Bulharsku (které do EU vstoupily v roce 2007). 15 zemí již omezení zrušilo, zbylých 10 může úplné otevření svých pracovních trhů pozdržet nejdéle do 31.prosince 2013. Evropská komise ujišťuje, že „v Německu a Rakousku se neočekává masivní příliv pracovníků“.

Přejít nahoru