Poslanci požadují silnější roli EU na mezinárodním poli

Šest měsíců poté, co začala působit Evropská služba pro vnější činnost (EEAS), poslanci v diskusi s vysokou představitelkou Aston požadují silnější a lépe koordinovanou roli EU v mezinárodních konfliktech, jakými jsou současné nepokoje v arabském světě. V přijatých usneseních řekl Parlament vysoké představitelce pro zahraniční politiku EU Catherine Ashton, že je potřeba vynaložit větší diplomatické úsilí k včasnému ukončení konfliktu v Libyi. Poslanci také vyzývají EU k tvrdšímu postoji vůči Sýrii, Bahrajnu a Jemenu a požadují, aby místní činitelé byli předáni spravedlnosti. Ve třech nelegislativních usneseních Parlament řekl, že zahraniční, bezpečnostní a obraná politika EU potřebuje novou „roadmap.“
Sýrie, Bahrajn, Jemen
Jedním z klíčových požadavků prvních dvou usnesení, které připravili Gabriele Albertini (EPP, IT) a Roberto Gualtieri (S&D, IT), je požadavek na uvalení embarga na vývoz zbraní z členských států EU do Sýrie, Jemenu a Bahrajnu. Poslanci též vyzvali EU, aby zastavila probíhající jednání o dohodě se Sýrií a podpořila sankce proti syrskému režimu. Rada v pátek 6. května schválila zákaz vstupu třinácti vysokým syrským představitelům, sankce se však netýkají prezidenta Bašára Al-Assada.
Libye
Mandát udělený OSN na ochranu občanů Libye by neměl být překročen nepřiměřeným užitím síly, varovali europoslanci a vyzvali vysokou představitelku Catherine Ashton k úzké spolupráci s libyjskou opozicí – Dočasnou přechodnou národní radou – a k tomu, aby „hrála výraznou roli při prosazování politických iniciativ“ ve snaze dosáhnout ukončení konfliktu a krveprolití v zemi. Cílem by mělo být odstoupení Kaddafího a poskytnutí okamžité humanitární pomoci Misurátě a dalším libyjským regionům.
Další priority
Mezi další požadavky poslanců patří nátlak na Bělorusko, aby propustilo politické vězně a vyšetřování obvinění z obchodování s orgány v Kosovu. V obecnější rovině poslanci vyzývají EU, aby se poučila z minulosti a na přední místo svého programu umístila lidská práva spolu se zeměmi třetího světa a mezinárodními dohodami, jako jsou například ty, které byly sjednány s Ruskem a s Indií. 
Stálé členství pro EU
Třetí usnesení, které vypracovala María de Muñiz Urquiza (S&D, ES), se zaměřuje na posílení přítomnosti EU v klíčových multilaterárních organizacích a požaduje reformu OSN, která by zabezpečila stálé členství EU v Radě bezpečnosti OSN. Valné shromáždění OSN odhlasovalo 3. května  lepšího postavení Evropské unie, které opravňuje představitele EU k oslovení shromáždění, ale nedává jim hlasovací právo.

Přejít nahoru