Nová pravidla ke stimulaci výzkumu a vývoje

Unie chce
v rámci důkladné revize předpisů ke stimulaci růstu a podpory výzkumu a
vývoje dát členským státům větší volnost v poskytování pomoci podnikům. Jedním
z hlavním cílů reforem je soustředit zdroje na zkoumání případů státní
podpory, u kterých hrozí, že by mohly narušit hospodářskou soutěž. Podniky
budou moci v budoucnu využívat různé druhy podpor pro širší škálu činností
a ve vyšších částkách, aniž by musely své plány překládat předběžné kontrole ze
strany orgánů EU. Nová
pravidla ke stimulaci výzkumu a vývoje

Přejít nahoru