Nový postup na ochranu právního státu v EU

Evropská
komise schválila nový postup v případech systémového ohrožení právního
státu v kterémkoli z 28 členských států Evropské unie. Nový postup
doplní řízení o nesplnění povinnosti, používaná při porušení právního
předpisu EU. Nový postup na ochranu právního státu
v EU

Přejít nahoru