Dobré vládnutí v České republice

Evropské hnutí v ČR pokračuje v pořádání  konferenci na
aktuální téma „Dobré vládnutí v České republice“, která se Konference 240314konala od
13:00 do 18:00 hodin v pondělí 24. března 2014 v aule MatematickoKonference 140314
fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Malostranské náměstí 25,
Praha 1.

Důvodem pořádání konference je, že současný způsob
vládnutí, resp. správy věcí veřejných v České republice se nejeví jako
uspokojivý. Veřejný zájem a blaho společnosti se stávají rukojmími dílčích
zájmů lobbyistických skupin. Výsledkem je nejen snižující se
konkurenceschopnost a ekonomický výkon země, ale také snižující se důvěra
občanů v demokratický systém vládnutí jako takový. Na konferenci vystoupili:

Vladimír Špidla, předseda Evropského hnutí v ČR: Dobré vládnutí
KOnference_240314

Edvard Outrata, Evropské hnutí v ČR: Dobré vládnutí v EU a ve světě Vladimíra Dvořáková, Vysoká škola ekonomická: Politické aspekty dobrého vládnutí

Jeroným Tejc, poslanec, předseda Ústavně právního výboru PS P ČR: Zákon o státní
službě

Kateřina Valachová, I. náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a
legislativu: Dobré vládnutí a zákon o státní službě

Konference_240314Závěr patřil diskusi a podepisování knihy autorů
Edvard Outrata, Vlastimil Růžička: „Destrukce české státní správy“
a následnou číší vína.

 

Přejít nahoru