Nutnost zefektivnění soudních systémů v EU

Komise
vydala druhý srovnávací přehled o soudnictví v EU, jehož cílem je
podpora kvality, nezávislosti a efektivity soudnictví v EU. Přehled nabízí
objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace a je klíčovým nástrojem
ekonomické strategie EU. Nutnost zefektivnění soudních systémů
v EU

Přejít nahoru