Reformy se v zemích sousedících s EU různí

 

Prostřednictvím
evropské politiky sousedství poskytuje Evropská unie finanční pomoc partnerským
zemím odhodlaným provádět správní a hospodářské reformy a další pozitivní
iniciativy, jako je boj proti korupci. Cílem této politiky je podporovat
prosperitu, stabilitu a bezpečnost ve Středomoří a ve východní Evropě.
I přes významné politické a hospodářské reformy byl rok 2013 v mnoha
zemích ve znamení krize vyplývající z politické nestability a otázek
vnitrostátní i regionální bezpečnosti. Reformy
se v zemích sousedících s EU různí

Přejít nahoru