Zprávy Eurostatu v období 17. – 23. března 2014

Měření
kvality života v EU. Roční nárůst ceny práce až 1,4 % v eurozóně
a 1,2 % v EU28. Objem výroby v oblasti stavebnictví
v eurozóně vzrostl o 1,5 %. Přebytek zahraničního obchodu se
zbožím v eurozóně 0,9 mld. €. Rotterdam v roce 2012 nejfrekventovanějším
přístavem pro nákladní dopravu. Roční míra inflace v eurozóně klesla na
0,7 %. Zprávy Eurostatu v období 17. – 23.
března 2014

Přejít nahoru