Parlament odhlasoval zrušení poplatků za roaming

Evropský
parlament odhlasoval zrušení poplatků za roaming do Vánoc 2015 jako součást
širšího hlasování, kterým podpořil návrh nařízení Komise na vytvoření
„propojeného kontinentu“. „Toto hlasování je konkrétním přínosem EU pro občany.
Týká se samotné podstaty EU – odstraňování překážek s cílem usnadňovat
život a snižovat náklady,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Neelie
Kroesová. „Téměř všichni v každodenním životě potřebujeme mobilní a
internetové připojení. Měli bychom vědět, co si kupujeme, neměli bychom být
okrádáni a měli bychom mít možnost změnit názor. Společnosti by měly mít
příležitost poskytovat služby nám všem a toto nařízení jim v tom pomůže.
Je výhodné pro všechny.“ Parlament
odhlasoval zrušení poplatků za roaming

Přejít nahoru