Zprávy Eurostatu v období 24. – 30. března 2014

Schodek 15
mld. € v obchodu se zbožím mezi EU28 a Afrikou v roce 2013. Hodinová cena
práce v členských státech EU28 se v roce 2013 pohybovala mezi 3,7 € a
40,1 €. 42 % komunálního odpadu bylo v roce 2012 recyklováno nebo
kompostováno. Velký nárůst počtu žadatelů o azyl v roce 2013 na téměř 435
000. Zprávy Eurostatu v období 24. – 30. března 2014

Přejít nahoru