Plán pro provádění článku 11 odst. 1 a 2 Smlouvy o Evropské unii

Přijato na fóru nevládních organizací ve dnech 2. a 3.března 2015 v
Rize v rámci lotyšského předsednictví v Radě EU

cíl:  lepší občanský dialog EU a zapojení občanů pro lepší tvorbu politik  

Tento plán nastiňuje
vizi, struktury a opatření potřebná pro provádění lepšího občanského dialogu
v rámci EU a zapojení občanů a jejich sdružení. Odráží požadavky
občanů na lepší rozhodování, lepší tvorbu politiky a lepší správu
reagující na potřeby občanů.

  celý text

 

Přejít nahoru