Předhled oslav Schumanovy deklarace pod taktovkou Evropské hnutí v ČR

Oslavy vyhlášení Schumanovy deklarace probíhaly letos opět na řadě míst po celé České republice. Přinášíme vám krátký přehled všech aktivit Evropského hnutí v České republice.

 

Evropský den je v celé Evropě slaven 9. května jako den vyhlášení Schumanovy deklarace. Deklarace se stala projektem mírového uspořádaní sjednocené Evropy po II. světové válce. Prvním krokem integrace bylo vytvoření společné francouzsko německé unie uhlí a oceli.

Tento den každoročně symbolizuje snahy po evropské integraci a podporu základních hodnot Evropské unie jakými jsou – mír a solidarita – které se odráží v ekonomickém a sociálním vývoji při respektování regionálních rozdílností a zaručujícím řádný životní standard pro všechny občany EU.

Nositelem oslav jsou mezinárodní a národní neziskové organizace za podpory Evropské komise a vlád jednotlivých zemí. Nejvýznamnějším organizátorem je European Movement International (EMI) a národní organizace Evropského hnutí. Evropské hnutí v České republice organizovalo, spolupracovalo nebo podporovalo v roce 2007 řadu významných akcí v České republice s cílem podpořit myšlenky sjednocené Evropy.

Přehled vybraných aktivit Evropského hnutí v rámci projektu „Evropské dny 2006“

Při příležitosti 50. výročí podpisu Římských smluv uspořádala ANO pro Evropu, o.s. v Senátu ČR dne 20. března 2007 mezinárodní konferenci, nad kterou převzal záštitu předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka

V kulturním a komunitním centru „Slévárna Vaňkovka“ v Brně se konala od 20.4. do 20.5. 2007 výstava „50.výročí Římské smlouvy“.

Plzni se ve dnech 23.-24.dubna 2007 uskutečnila konference „Národní neziskové organizace a fondy Evropské unie 2007-13“ s podtitulem „Role nestátních neziskových organizací jako partnera při realizaci fondů EU“.

Evropský den v Hradci Králové, který se konal 3. května 2007, byl tentokrát věnován netradičnímu pohledu na pracovní příležitosti v EU, konkrétně pohledem Evropské dobrovolnické služby a EURES.

Komisař EK pan Leonard Orban se během své pražské návštěvy zúčastnil veřejné diskuse o mnohojazyčnosti, kterou uspořádalo ANO pro Evropu, o.s. ve spolupráci se Zastoupení EK v Praze a Eurocentrem Praha. Akce proběhla za účasti veřejnosti 3. května 2007 v Evropském domě v Praze.

Diskusní večer v Brně se konal dne 9.května 2007 na téma „Historické osobnosti evropského formátu v oblasti průmyslu, obchodu a kultury ve vztahu k moravskému regionu“.

Evropské hnutí v České republice letos již po sedmé pořádalo 9.května Evropský den, který se uskutečnil v Praze na pěší zóně u Zlatého Anděla.

Klub mladých Evropanů, člen Evropského hnutí v České republice, se zaměřil v rámci Evropských dnů na diskusní odpoledne se studenty středních škol ve čtyřech regionech: brněnském, zlínském, českobudějovickém a jihlavském. Hlavním tématem byla diskuse k evropským otázkám a zejména k otázce pracovních příležitosti s poslanci Parlamentu ČR, poslanci Evropského parlamentu a představiteli regionů.

Přejít nahoru