Priority Komise na rok 2011

Rok 2010 prokázal připravenost a schopnost orgánů EU reagovat energicky, rozhodně a solidárně na nepříznivé události a vypořádat se s náročnými úkoly plynoucími z finanční a hospodářské krize, které dosud neměly obdoby. Nyní je třeba zajistit, aby byla obnova udržitelná. Evropská komise přijala svůj pracovní program na rok 2011, který těmto cílům dává podobu konkrétních kroků. Pracovní program odráží odhodlání Komise vyvést Evropu z krize a směrovat ji k budoucnosti ve znamení prosperity, bezpečnosti a sociální spravedlnosti.

Přejít nahoru