Řízení bankovního sektoru EU

Krize jasně ukázala, že jakmile problémy zasáhnou jednu banku, mohou se rozšířit na celý finanční sektor i za hranice jedné země. Ukázala rovněž, že neexistují žádné systémy pro řízení finančních institucí, které se octly v potížích. Existuje jen několik málo pravidel, která stanoví, jaká opatření mají přijmout příslušné úřady v případě bankovní krize. Proto se skupina G20 dohodla, že je třeba vytvořit rámec pro předcházení krizím a jejich řešení. Evropská komise dnes v reakci na tento požadavek předkládá své plány na vytvoření rámce EU pro krizové řízení ve finančním sektoru. Razí tak cestu novým právním předpisům, které by měly být připraveny na jaře roku 2011 a vytvořit ucelený rámec pro krizové řízení v bankách a investičních společnostech.

Přejít nahoru