Současná finanční krize a její příčiny

Dne 21.10.2010 zavítal na přednášku a následnou panelovou diskusi v Teplicích významný český ekonom Doc.Ing.Tomáš Ježek,CSc., bývalý ministr privatizace působící nyní na VŠE v Praze.Početnému posluchačstvu nejen z řad studentů se v přednášce „Současná finanční krize“ snažil vysvětlit podstatu a příčiny neutěšeného stavu naší a světové ekonomiky. V bohaté diskusi, moderované J.Šoltou, vystoupili mj. ing.M.Paraska z BIVŠ, ing.J.Anděl, dr.V.Trnka a další. Doc.Ježek odpovídal též na dotazy týkající se transformačních procesů české ekonomiky a  jejího  zapojování do evropské integrace, vč. případného vstupu ČR do eurozóny.


Akce byla spolufinancována z příspěvku poskytnutého nadací CERGE-EI z výnosů příspěvku z Nadačního investičního fondu.

 

posluchači lektoři lektoři2

Přejít nahoru