EP navrhuje, jak řešit krizi a reformovat řízení ekonomiky EU

Finanční krize odhalila hranice samoregulace a ukázala, že je zapotřebí efektivně řídit ekonomiku EU, zajistit dohled nad finančními institucemi a zlepšit koordinaci politik, stojí ve dvou nezávazných usneseních, které přijal Evropský parlament. Společně s pracovní skupinou Hermana Van Rompuye, která dokončuje svá doporučení, se tak parlament zapojil do diskuze o reformě řízení ekonomiky EU.

Přejít nahoru