Německá a česká zahraniční politika v měnícím se mezinárodním prostředí

Pozvánka na česko-německou expertní konferenci na aktuální téma: „Německá a česká zahraniční politika v měnícím se mezinárodním prostředí“. Konference se bude konat ve středu 20. a ve čtvrtek 21. října 2010 v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR. Cílem celé akce je diskutovat o aktuálních otázkách zahraniční politiky v období po přijetí Lisabonské smlouvy. Součástí konference je prezentace výsledků projektu o současné zahraniční politice  SRN, který pro MZV ČR zpracovává tým vědeckých pracovníků koordinovaný ÚMV.Konferenci pořádá Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Ústavem  mezinárodních vztahů. Pracovními jazyky konference budou němčina a čeština.

Vzhledem k nutným bezpečnostním opatřením při vstupu do budovy MZV ČR a k omezenému počtu míst v sále Vás žádáme o registraci nejpozději do pondělí 18. 10. 2010 na e-mailové adrese  <mailto:conference@iir.cz> conference@iir.cz

 

 

Přejít nahoru