Komisař Šemeta řeší základní daňové otázky

Komisař Algirdas Šemeta předsedal prvnímu zasedání nové skupiny pro daňovou politiku, kterou tvoří osobní zástupci ministrů financí Evropské unie. Jejich úkolem je společně jednat o nejdůležitějších otázkách daňové politiky. 

Přejít nahoru