Řízení hospodářské obnovy

Evropská komise každé zemi doporučila postup, jak podnítit hospodářský růst, zvýšit zaměstnanost a udržet dobrý stav veřejných financí. Doporučení jsou odpovědí na plány, které vlády předložily začátkem roku a v nichž uvedly, jak chtějí dosáhnout společných ekonomických cílů EU. Jsou součástí prvního evropského semestru – šestiměsíčního období, během kterého budou vlády členských států každoročně konzultovat své strategie při tvorbě rozpočtů a hospodářských politik. Doporučení projedná na svém zasedání ve dnech 23. a 24. června Evropská rada a vrátí se k nim v červenci k jejich schválení. Poté bude na členských státech, aby je zapracovaly do svých rozpočtů na období 2011–2012 

Přejít nahoru