Rok 2013 „Evropským rokem občanů“

Unijní občanství a práva s ním spojená tvoří jeden z klíčových pilířů Evropské unie. Komise proto s ohledem na blížící se 20. výročí zavedení občanství Unie v rámci Maastrichtské smlouvy navrhla, aby se rok 2013 stal „Evropským rokem občanů“. 

Přejít nahoru