Zabezpečení dodávek energie doma i v zahraničí

Energetická závislost EU na dovozu se zvyšuje a Unie k zajištění svých energetických zájmů v zahraničí potřebuje jasnou strategii. Soupeření o zahraniční dodávky ropy, plynu a uhlí a narušení dodávek vedou ke zvyšování cen a k jejich nestabilitě. Evropská komise chce novým návrhem zavést postup, kterým by členské státy mohly spojit síly při vyjednávání s dodavateli. K zabezpečení dodávek Komise navrhuje: zvyšovat transparentnost – země EU by si měly vyměňovat informace o svých mezinárodních dohodách; pomáhat koordinovat postoj vůči partnerským zemím a definovat společný postoj v mezinárodních organizacích; prosazovat komplexní energetická partnerství s klíčovými zeměmi. 

Přejít nahoru