Špidla: Předsednictví je jako každé druhé, jen v mimořádně obtížné době

Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla zodpovídal 2. března 2009 dotazy v online evropském chatu. Otázky ze strany široké veřejnosti se týkaly nejen českého předsednictví, ale i rovných příležitostí, protikuřáckého zákonu či přístupu levicových stran ke krizi.

 

Jaké jsou prozatím názory a reakce na české předsednictví v komisi potažmo v Bruselu? Jak hodnotíte reakce přicházející na organizační a především obsahovou stránku předsednictví.
„Komise není Brusel, protože v Bruselu je mnoho dalších organizací – například Evropská rada, Rady ministrů, Evropský parlament. Takže mohu říct, že v Komisi se české předsednictví nedebatovalo a bude se debatovat, až proběhne jako celek. V Parlamentu se názory liší, neexistuje žádné parlamentní stanovisko, takže můžete zaslechnout hlasy nejrůznějšího zabarvení. Ale myslím si, že je správné počkat pár měsíců. Je fakt, že situace ekonomická a obecně globální je momentálně velmi obtížná a EU pod českým předsednictvím funguje.“

Co jste udělal pro zajištění „rovných příležitostí“ mladých a starších pracovníků na trhu práce. Stále dochází k tomu, že pracovníci, zejména ženy, ale i muži po 50. roce, nemají šanci změnit zaměstnání a zaměstnavatelé této skutečnosti občas zneužívají.
„Mimo jiné jsem navrhl zlepšení směrnice o ochraně před diskriminací. Samozřejmě jsme vedli řadu soudních sporů s jednotlivými členskými státy a využívám také každé příležitosti k tomu – od mediální kampaně až po legislativní nástroje, abychom tuto diskriminaci potlačili. A to nejenom na pracovním trhu, ale všude.“

Co jako komisař pro sociální záležitosti říkáte na exekuce sociálních dávek v Chomutově? Je to v pořádku?
„Nemohu posoudit tento jednotlivý případ. To záleží na uplatňování české legislativy. A moje zkušenost je, že jednotlivé případy se od sebe liší a bez znalosti konkrétního případu je těžké zaujmout postoj. Neznám detaily, takže není správné se vyjadřovat.“

Mohl byste konkrétněji říct, jaké jsou reakce vašich kolegů v EU na české předsednictví? U nás slyšíme samé obecné fráze, ale co se skutečně říká třeba v Komisi, se nedozvíme.
„Principem jednání Komise je, že z Komise se vydávají oficiální formulace, ale nedebatují se jednotlivé informace. Musím, říct, že v Komisi se nikdy nedebatovalo. Předsednictví je jako každé druhé, ale jenom v mimořádně obtížné době. Na pořádné hodnocení bude opravdu čas až po jeho skončení.“

Zkusíte prosadit v EP přísnější protikuřácký zákon pro všechny země EU? Většina zemí už ho má, my ještě ne. Určitě by nám to pomohlo pro snížení korupce a snížení rakoviny plic a závislostí u dětí a u lidí.
„Zahájil jsem konzultaci se sociálními partnery ve věci ochrany před důsledky kouření lidí na pracovišti, což je vlastně první krok na cestě k debatě o evropské legislativě. Chci ale zdůraznit, že Evropská komise nemá možnost navrhnout zákon, který by kouření zakázal ve veřejných prostorech úplně, ale má právo v oblasti bezečnosti a ochrany zdraví při práci.To znamená, že existuje zákon k zákazu kouření v restauracích. Jak se věc vyvine, to závisí na velmi dlouhé, a dovedu si představit i vášnivé, politické debatě.“

Proč je přirozenou reakcí evropských levicových stran na krizi zvyšování veřejných výdajů? Když mi hrozí, že budu mít méně peněz, nezačnu najednou více utrácet. Neměly by státy spíše naopak šetřit? Existuje nějaký příklad z historie, kdy zvyšování veřejných výdajů v krizi opravdu pomohlo?
„V případě krize je vhodné zvýšit veřejné výdaje, je to součást ekonomických zkušeností s krizí ve 30. letech. Je to součást vypracované Keynesovy doktríny a je řada příkladů z ekonomické historie, že to funguje. To doporučují nejen levicové, středové vlády.“

Chtěl byste být znovu komisařem EU? Pokuď ano, chtěl byste být znovu komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti? Myslíte si, že by Mirek Topolánek byl, někdy v budoucnu, dobrým komisařem EU?
„Ano, samozřejmě. Práce komisaře je mimořádně zajímavá a odpovídá celému mému politickému přesvědčení. Přivést ČR do EU byla součást mého politického projektu a působit přímo uvnitř EU mi připadá jako další mimořádná příležitost. Těch 5 let mi přineslo zkušenosti, které bych chtěl využít dál. Pokud jde o druhé, žádné personální hodnocení mi nepřísluší. Je faktem, že komisaři jsou obvykle lidé s velkými politickými zkušenostmi.“

Zdroj: Vláda.cz

Přejít nahoru