Rada EU prosazuje práva duševního vlastnictví

Pracovní skupina Rady EU pro celní unii – celní legislativa a politika schválila návrh akčního plánu celních správ pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví pro léta 2009–2012, který připravilo české předsednictví ve spolupráci s Evropskou komisí.

 

Akční plán stanovuje priority EU v oblasti prosazování práv duševního vlastnictví. Zaměřuje se především na takové aktuální problémy jako je např. internetová nabídka a prodej padělaných výrobků nebezpečných pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Na jeho základě byla českým předsednictvím vypracována rezoluce Rady EU, která bude spolu s akčním plánem předložena na Radě pro konkurenceschopnost v březnu 2009, a to v tzv. bodech A jako usnesení Rady.

Nový akční plán vychází ze zhodnocení předchozího akčního plánu vypracovaného za britského předsednictví, ze závěrů loňského Pařížského semináře zaměřeného na problematiku prosazování práv k duševnímu vlastnictví a ze zhodnocení dotazníku k této problematice vypracovaného českou celní správou. Akční plán obsahuje návrhy v oblastech legislativy, operativní spolupráce mezi celními správami v rámci EU i se třetími zeměmi, zabývá se spoluprací s majiteli práv i PR s cílem zlepšit situaci ve vymáhání práv duševního vlastnictví.

Ochrana práv duševního vlastnictví je jednou z hlavních priorit českého předsednictví v oblasti celnictví. Schválením akčního plánu česká aktivita v této oblasti rozhodně nekončí. Česká republika předložila expertům k diskusi a posouzení návrh uživatelských požadavků na celoevropský informační systém pro elektronickou výměnu informací o padělaném zboží, který ještě více přispěje k zjednodušení procedur spojených s prosazováním práv duševního vlastnictví v Evropské unii.

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Přejít nahoru