Vondra: Rozšíření EU se vyplácí všem

Na konferenci „Rozšíření EU – Pět let poté“ pořádané 2. března 2009 v Praze českým předsednictvím Evropské unie ve spolupráci s Evropskou komisí zahájena diskuse o přínosech rozšíření pro finanční stabilitu, vnitřní trh a mobilitu pracovního trhu.

Nejnovější data z Eurostatu ukázala, že po rozšíření vzrostl například vývoz z patnáctky původních členů do nových členských států o 121,17 miliard eur na 268,93 miliard v roce 2008.
„Jednoznačně pozitivní přínos rozšíření pro vnitřní evropský trh je hlavním argumentem pro rozšiřování,“ řekl Alexandr Vondra, vicepremiér pro evropské záležitosti české vlády. Na žádost Českého předsednictví vypracovala Evropská komise analýzu ekonomických přínosů a úskalí v souvislosti s rozšířením v roce 2004 a 2007. Podle této zprávy rozšíření přispělo růstu ekonomik starých členských států v průměru ročně o 0,5 procentních bodů hrubého domácího produktu. Mezi novými členskými státy byl přírůstek HDP v průměru 1,75 procentních bodů ročně.

„Čísla jasně prokázala, že v prostředí fungujícího vnitřního trhu rozšíření o nové členské státy zásadním způsobem přispělo k budování prosperity napříč celou Evropskou unií v uplynulých pěti letech. A ‘celá’ znamená země malé i velké, na severu či východě, jihu nebo západě, prostě všechny členské státy,“ dodal Alexandr Vondra. „Pouze plně funkční vnitřní trh, na kterém aktéři respektují pravidla, pomůže Evropě překonat současný ekonomický propad. Zároveň znovu nastartuje motor prosperity, na kterou jsme si v Evropě zvykli,“ uvedl Vondra. V duchu motta předsednictví „Evropa bez bariér“ se Česká republika snaží dosáhnout plné svobody pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu.

Data o pohybu pracovních sil dále ukazují, že téměř ve všech členských státech je počet nových přistěhovalců ze zemí mimo EU větší, než počet nově příchozích osob z ostatních členských států. Jedinou výjimkou jsou Irsko a Lucembursko. Navíc, ve většině členských států je přírůstek osob z původní patnáctky větší, než přírůstek z členských států, které přistoupily v uplynulých pěti letech.

Konference byla organizovaná českým předsednictvím ve spolupráci s Evropskou komisí u příležitosti pátého výročí rozšíření Evropské unie. Výsledek diskuse bude předložen Evropské radě v několika sestavách.

Zdroj: www.eu2009.cz

Přejít nahoru