Strategie Evropa 2020

Evropská komise v březnu 2010 navrhla nový plán, jak zajistit „inteligentní a udržitelný růstu podporující začlenění“. Tato strategie s názvem Evropa 2020 má dostat hospodářství EU z krize a připravit jej na další desetiletí. Komise pojmenovala tři klíčové hybné síly růstu, k nimž by se prostřednictvím konkrétních opatření na úrovni EU a členských států mělo přistoupit: inteligentní růst (podpora znalostí, inovací, vzdělávání a digitální společnosti), udržitelný růst (produkce méně náročná na zdroje a podpora konkurenceschopnosti EU) a růst podporující začleňování (zvýšení účasti na trhu práce, získávání dovedností a boj proti chudobě).

Přejít nahoru